Manager – Bratysławska 4, Kraków

Oferta pracy

Manager Centrum Zabaw Akukuu
lokalizacja: Bratysławska 4, Kraków

Poszukujemy kreatywnych i ambitnych osób na stanowisko Managera Centrum Zabaw Akukuu

Będziesz odpowiedzialny/-a za:
→ zarządzanie podległym zespołem (w tym: rekrutacja, szkolenia, motywowanie, feedback etc.),
→ planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy podległego zespołu,
→ sporządzanie raportów z funkcjonowania placówki,
→ utrzymywanie kontaktów z firmami zewnętrznymi,
→ organizacja eventów
→ współpraca z różnymi działami w firmie – marketing, administracja, księgowość.

Wymagamy:
→ doświadczenia w zarządzaniu zespołem oraz doskonałej organizacji pracy i samodyscypliny,
→ umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem i klientami,
→ zaangażowania,
→ wysokiej kultury osobistej i odporności na stres,
→ dyspozycyjności,
→ znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację.

W zamian zapewniamy:
→ umowę o pracę,
→ wynagrodzenie podstawowe oraz premię,
→ elastyczny czas pracy,
→ niezbędne narzędzia do pracy (komputer, telefon)
→ szkolenia,
→ odpowiedzialną pracę pełną wyzwań.

Poszukujemy osób, które lubią pracę z Klientem oraz dziećmi, a równocześnie potrafią myśleć kreatywnie jeśli to właśnie Ty, nie czekaj i aplikuj do nas!

W aplikacji prosimy umieścić poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Platinium Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566421 (dalej jako: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem mailowo na adres: odo@akukuu.pl bądź listownie na adres Administratora wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy zlecenia lub umowy o dzieło) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 1-2 Kodeksu pracy (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy o pracę),
  • na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana w CV danych niewymaganych w ogłoszeniu (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy zlecenia lub umowy o dzieło), zaś na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 221a 1 i § 3 Kodeksu pracy – w przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana innych danych niż wymienione w art. 22 1 § 1 i 3 Kodeksu pracy (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy o pracę).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi administracyjne, kadrowe, HR, operacyjne oraz IT.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z odo@akukuu.pl bądź w drodze korespondencji na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Menu